Tag Archives: Dollars Tree

10ส.ค./16
icon2

Dollars Tree: ต้นไม้แห่งการเงิน

เปรียบการลงทุนกับการปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้ ต้นไหนที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อน ได้ดอกผลร่มเงาก่อน ปลูกมากได้มาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของคนปลูกด้วย ไม่ดูแลเลยหรือใส่ปุ๋ยรดน้ำเร่งการเติบโตมากไปต้นไม้อาจจะตายไปเลยก็เป็นไปได้

การลงทุนก็เช่นกัน คนที่ลงทุนก่อนจะเข้าใจการบริหารจัดการเงินและรู้จักการวางแผนการลงทุนของตัวเอง พอเวลาผ่านไป ผลลัพธ์ของการลงทุนจะยิ่งทวีคูณ ใครเริ่มก่อนได้ก่อนเช่นกัน

ส่วนต้นไม้ของ PBFI เวลาผ่านไปเกือบสามปี Dollars Tree ตัวต้นแบบกำไร 239% แล้วครับ(absolute gain) ต้นไม้แห่งการเงินที่สามารถช่วยสร้างกระแสเงินสดจากการลงทุนได้เรื่อยๆ ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ทุกคนสามารถสร้างรายได้แบบ passive income ได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pbfistore.com

BT 01 Continue reading