พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโรบอทเทรดอัตโนมัติ สำหรับ ตลาดทุน ตลาดเงิน แนวหน้าในระดับโลก
2. ให้ความรู้ พัฒนา นักลงทุนไทย สู่ตลาดทุน ตลาดเงิน ทั่วโลก
3. ใช้โรบอทเทรดอัตโนมัติ สร้างกระแสเงินตราต่างประเทศ เข้าพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น