pbfilogo

nusa

nusa
กลับมาน่าสนใจอีกครั้งครับ ขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1บาทอีกรอบ ครั้งนี้มีโอกาสที่จะไปค่อนข้างไกล


ดูจาก pattern แล้วตอนนี้เรายังสามารถมองเป็น inverse head and shoulder ได้อยู่ จุดเบรคคือ 1.02 และ 1.05 บาท ผ่านไปได้ มีโอกาสเห็น 1.25 เป็นอย่างน้อยครับ
stoploss 0.93
tp1.15 1.25 1.5 2

 

2015-09-23_19-01-04