2015-07-21_10-21-05

TFEX

วันนี้ผมขอแชร์เรื่องมุมมอง TFEX ครับ

ผมมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าtfex จะเปิดกระโดดลงไป แต่มองไม่ออกว่าเท่าไหร่
ตรงนี้หากหลุด 881 จะเป็นสัญญาณ S แรก
และสัญญาณ S ที่สองอยู่ที่ หลุด 879
และสัญญาณ S ที่สามอยู่ที่ 873.9
ถ้าหลุดให้พิจารณา short ครับ
หรือ หากอยากเล่นแบบ conservative ให้รอ swing แล้วค่อย short ครับ
โดยเป้าหมายผมมองว่าบริเวณ 860 และ 840.5
ผมมองว่ามีโอกาสถึงเป้าล่างค่อนข้างมากครับ

แต่หากตลาดเปิดเขียวให้ยกเลิก trade setup ทั้งหมด

2015-09-06_23-19-17