pbscan

UV

UV
หุ้นกำลังจะเบรคขึ้นมาแล้วครับ ทำทรง ascending triangle ready to breakout 
stoploss 6.30บาท
เป้าหมาย7.9บาท
volume ทำทรง v-shape  ซึ่งมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงมากครับ

 

2015-10-14_23-34-13