pbfilogo

SET : bullish HARAMI

เมื่อวาน SET เกิดรูปแบบ Bullish Harami รอ confirm ด้วยแท่งวันนี้ว่าจะมีแรงไปต่อได้หรือเปล่า


เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Harami
1. ก่อนเกิดรูปแบบนี้ ตลาดจะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)
2. จะพบ long black candle ในวันแรก
3. วันถัดมาจะพบ white candle ที่มี body สั้นและอยู่ในแท่งเทียนดำก่อนหน้า ทั้งนี้ส่วนที่เป็น shadow ของ white candle ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแท่งก่อนหน้าก็ได้

Bullish Harami

SET : 26 Aug 2015

ความเห็น