pbfilogo

SCC : ระยะสั้นมีทิศทางที่ดีขึ้น

SCC : THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

  1. บริษัทจะมีการเปิดโรงปูนแห่งใหม่ที่กัมพูชา & อินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตที่ 1  & 1.8 ล้านตันตามลำดับ และที่พม่า & ลาว กำลังการผลิตแห่งละ 1.8 ล้านตัน โดยความต้องการปูนในแถบอาเซียนยังเติบโตได้ในอัตรา 10-15%
  2. ส่วนต่างราคาปิโตรเคมียังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้ว
  3. ในช่วงครึ่งปีหลังปี 58 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Building Material น่าจะเห็นการฟื้นตัวหลังจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนกลับมา และการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ไว้ที่ 44,817 ล้านบาท

scc