pbscan

IVL

IVL
หุ้นเบรคแล้ว เป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบแล้วดังนั้นหุ้นน่าซื้อเมื่ออ่อนตัวครับ วันนี้หุ้นพักตัวลงมาเป็นจังหวะที่เราน่าสะสมหุ้นเพิ่ม โดยใช้ stoploss ที่ 23 บาท ครับ
Momentumของหุ้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเต็มตัวครับ
ราคาตรงนี้เรามองว่าหุ้นซับแรงขายระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อ เรายังคงมองเป้าหมายที่30บาท
2015-10-08_23-34-28