pbfilogo

IFEC

ifec
หุ้นทำเปนสามเหลี่ยมอีกครั้ง จุดเบรคของสามเหลี่ยมรอบนี้อยู่ที่ 10.70บาท
หากเบรคและยืนได้ น่าสนใจ


เป้าหมายของสามเหลี่ยมอยู่ที่ 12.70 บาท
upside ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว
stoploss หลุด 10 บาท **ให้ซื้อเมื่อเบรคเท่านั้น**
2015-09-19_22-05-19