image

Ifec-break out

 ifec
วันนี้หุ้นbreak out ขึ้นมาแล้วครับโดยเป้าหมายอยูที่12.50 จากทรงของสามเหลี่ยมรูปแบบนี้ สามารถเข้าเก็งกำไรได้ และstoploss บริเวณ 10.50บาท
น่าเข้าเก็งกำไรเพิ่มเติม

image