2015-08-03_12-43-04

Chow – buy on retracement

CHOW ซื้อเมื่อย่อตัว buy on dip หุ้นเบรค DTL มาเมื่อสัปดาห์ก่อน
แต่จะให้ตามทันทีก็อันตรายรอย่อตัวสวยแบบตอนนี้ดีกว่า

วันนี้หุ้นย่อตัวลงมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับวันศุกร์ ตรงนี้เรามองว่าน่าสนใจมาก
sl 6.20 – 6.30 //// target 8, 9,10 บาท
เรามองว่าตรงนี้หุ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนครับ
risk and reward ratio น่าสนใจมากๆ

2015-08-10_12-34-14