gold ts cover

GOLD : รีบาวน์ขึ้นมาได้อีก

สัปดาห์ก่อนราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้ว ตอนนี้มองว่ามีโอกาสไปทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ 1277

GOLDDaily

4 Hour Timeframe

  • ลองมาซูมดูที่กราฟราย 4 ชั่วโมง มองเห็นเทรนไลน์ เหมือนจะขึ้นได้อีก
  • หากขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้าน 1277 เป็นสัญญาณ sel

GOLDH4