fxplan

GOLD รอผลคืนนี้กับการประชุม FED

ราคาทองคำผันผวน รอรับข่าวคืนนี้ เวลาตี1 กับการประชุม FED เป็นการประชุมเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก หลังอังกฤษลงมติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) และอีกประเด็นว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.50% ต่อหรือไม่

Daily Chart

  • ราคาปรับตัวลงมาถึงจุดนัดพบ (เส้นเทรนไลน์) เรียบร้อยแล้ว  (อ่านบทความเก่าคลิกที่Gold Weekly Analysis)
  • ช่วงมีข่าว FED ส่วนมากราคาจะผันผวนนะครับ
  • ถ้ายังไม่แน่ใจรอแท่ง Daily เป็น Engulfing เพื่อยืนยันว่าราคาจะกลับตัวขึ้นต่อที่เส้นเทรนไลน์หรือจะทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมา
  • หากผ่านแนวต้าน 1324 เป็นสัญญาณซื้อ
  • ทะลุแนวรับ 1310 เป็นสัญญาณขาย

GOLDDaily

GOLDDaily124242