pbfilogo

Monthly Summary of December

รายงานผลการเทรดของ FX-PLAN ประจำเดือนธันวาคม

ทีมงานได้เริ่มเก็บสถิติการเทรดเป็นเดือนแรก ซึ่งผมได้แบ่งเป็น 2 พอร์ต ดังนี้

1.  FXPLAN – Currency  profit 12.05%

ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.myfxbook.com/portfolio/fxplan-currency/1439520

1

2. FXPLAN for high risk trader  profit 296.77%

ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.myfxbook.com/portfolio/fxplan-for-high-risk-trader/1453336

  • สำหรับพอร์ต High risk ได้เพิ่มการเทรด scalping บ้างโดยเทรดไปตามแนวโน้มที่คาดไว้ เช่นมองว่า USDCAD Bullish Bias ก็จะหาจังหวะ buy ใน Timeframe 1-5 นาที เป็นต้น

2

 

จุดประสงค์ของผมนั้น เพื่อต้องการเป็นไอเดียให้กับ Forex Trader ที่สนใจ บางครั้งได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่อง Price action เข้าไปบ้าง  อันที่จริงผมทราบดีว่าทุกท่านมีระบบเทรดที่ถนัดของตัวเองอยู่แล้ว แต่ละคนก็มองกราฟแตกต่างตามระบบเทรดของตนเอง มีจริตการเทรดที่ต่างกัน มีความถนัดในการเทรดต่างกัน  FXPLAN เป็นเพียงไอเดียหนึ่งเท่านั้น

ผมจะพยายามพัฒนาFX-PLAN และให้ดียิ่งขึ้นไปครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า FXPLAN จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาการเทรดของท่านต่อไป

สุดท้ายนี้ผมของสวัสปีใหม่ทุกท่าน HAPPY NEW YEAR 2016  ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเทรดตามที่ท่านมุ่งหวังไว้ครับ