fxplan

GOLD: Triangle Target

GOLD 24may 2R

ทอง ถ้าใครเข้าตั้งแต่วันศุกร์ที่โพสต์ไว้ GOLD: SHORT ตอนนี้ก็บวกเล็กๆ ไปแล้วนะครับ วันนี้เลยหาเหตุผลมาสนับสนุนการ short ของตัวเอง ได้เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตามภาพครับ

#หวังว่าจะได้เจอกันที่ 1190
gold friday