support_resistance_basic

แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 3 : Fibonacci Retracement

แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 3 : Fibonacci Retracement
จาก แนวรับและแนวต้าน เครื่องมืออันทรงพลังในตลาด Forex ตอนที่ 1 และ แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 2 : Trend Line Support and Resistance เราได้รู้ถึงที่มาของแนวรับ-แนวต้าน ประโยชน์และการนำแนวรับ-แนวต้านไปใช้ในการเทรด รวมถึงวิธีการลากเส้น Trend Line เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าเทรดไปแล้ว ในตอนที่ 3 นี้เรามาทำความเข้าใจกับวิธีการใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับ-แนวต้าน แบบง่ายๆ กันครับ

Fibonacci เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เทรดเดอร์นิยมกันมากในการนำมาใช้หาแนวรับ-แนวต้านและกำหนดราคาเป้าหมาย ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะใช้ง่าย และเป็นพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจะรู้
การใช้ Fibonacci Retracement ก็คือ การนำเอาสัดส่วนของ Fibonacci มาเป็นตัวกำหนดแนวรับ-แนวต้านเพื่อใช้เป็นเส้นสังเกต หลักการใช้งานก็คือการลากจากจุดสูงสุดไปต่ำสุด หรือลากจากต่ำสุดมายังสูงสุดของแนวโน้มก่อนหน้า แล้วแต่ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เพื่อนําเอา % มาใช้เป็นตัวกำหนดแนวรับหรือแนวต้านในแนวโน้มที่เกิดขึ้น โดยเมื่อราคามีการขึ้นหรือลงอย่างมีนัยยะสําคัญในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ราคาจะมีการกลับตัวระยะสั้น เช่นการดีดตัวหรือการย่อตัว โดยช่วงการเกิดนี้มักจะเกิดใกล้กับเส้นแนวรับ-แนวต้านที่มาจากสัดส่วนของ Fibonacci จึงได้มีการนําสัดส่วนนี้มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการเทรดนั่นเอง

สัดส่วนของ fibonacci ได้แก่

A. 0 (0%)
B. 0.236(23.6%)
C. 0.382(38.2%)
D. 0.500(50%)
E. 0.618(61.8%)
F. 0.786(78.6%)
G. 1.00(100%)
H. 1.382(138.2%)
I. 1.618(161.8%)
J. 2.618(261.8%)
K. 4.236(423.6%)

โดย จุดพักตัวมักจะเกิดที่ระดับ 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 78.6 และ เป้าหมายมักจะได้เห็นที่ 161.8, 261.8, 423.6 เสมอ

วิธีการลาก Fibonacci Retracement
1. หาแนวโน้มขาลงให้ลากจากต่ำสุดไปหาสูงสุดของแนวโน้มอดีต (ที่จบแนวโน้มนั้นแล้ว)
2. หาแนวโน้มขาขึ้นให้ลากจากสูงสุดลงมาต่ำสุดของแนวโน้มอดีต (ที่จบแนวโน้มนั้นแล้ว)

ที่สำคัญ อย่าลืมว่าแนวรับ-แนวต้านนั้นเป็นเพียงจุดสังเกตที่ทําให้เรารู้ถึงสถานการณ์และการเคลื่อนตัวของราคาตามแนวโน้ม เปรียบเหมือนหลักกิโลเมตรหรือป้ายบอกระยะทางข้างถนน ที่เอาไว้บอกตําแหน่งของเส้นทางว่าเราได้เดินทางมาเป็นระยะทางเท่าใดแล้ว หลักกิโลเมตรหรือ fibo มันแค่ช่วยบอกว่าเป้าหมายนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดหมายทุกครั้งนะครับ

ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง

audusd fibo

คลิกเพื่อขยาย จะได้ดูภาพที่คมชัดขึ้นครับ

support gif

คลิกเพื่อขยาย จะได้ดูภาพที่คมชัดขึ้นครับ


ความเห็น