bull-and-bear

Indicator ยอดนิยม #ตอนที่ 1

The most popular Forex Technical Indicators.

สำหรับการเป็นเทรดเดอร์นอกจากจะต้องรู้จักแท่งเทียน รู้จักแนวรับแนวต้าน เทรนด์ไลน์ หรือแพทเทิร์นต่างๆ แล้ว ยังมี Indicator อีกมากมายที่เทรดเดอร์นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ โดย Indicator ยอดนิยมก็มี Moving Average, MACD, RSI, Stochastics, Bollinger Bands ฯลฯ

บทความนี้จะพูดถึง RSI และ Stochastics ว่า indicators สองตัวนี้เบื้องต้นใช้งานยังไง

RSI: Relative Strength Indicator.
An Oscillator measuring strength/ weakness over a specified period.
RSI เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ trader นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาสำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะการซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) ซึ่ง RSI จะวิ่งอยู่ระหว่าง 0-100 และภาวะ overbought และ oversold สำหรับ RSI นั้น ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อราคากำลังอยู่ในช่วง Sideways

 • A reading < 30 indicates Oversold Go LONG
  ระดับต่ำกว่า 30% บอกภาวะ OVERSOLD แล้วกลับตัวอยู่เหนือ 30 ขึ้นมา ถือว่าเป็นสัญญาณ Bullish มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีก
 • A reading > 70 indicates Overbought Go SHORT
  ระดับเหนือ 70% บอกภาวะ OVERBOUGHT แล้วกลับตัวต่ำกว่า 70 ลงมา ถือว่าเป็นสัญญาณ Bearish มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมา

และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มของราคาที่กำลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น กำลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่แสดงออกมาในรูปแบบของการขัดแย้งกัน (DIVERGENCE) ระหว่างราคากับ RSI

RSI

RSI

Stochastics
Another popular Oscillator (Just like RSI)
Stochastics คือ ดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ศึกษาความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ กับราคาปิด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่า

 • ถ้าการสูงขึ้นของราคานั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิดจะมีแนวโน้มขยับสูงเข้าไปหาจุดสูงสุด หรือกรอบบนของราคามากขึ้น
 • ถ้าราคามีแนวโน้มลดต่ำลง ราคาปิดมีแนวโน้มจะเข้าใกล้หรืออยู่ในระดับเดียวกับราคาต่ำสุด หรือกรอบล่างของราคามากขึ้นเช่นกัน

Stochastics เหมาะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการซื้อขายในระยะสั้น โดยเครื่องมือประกอบด้วย เส้น %K เป็นเส้น Stochastics และ เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K

 • A reading < 20 indicates Oversold Go LONG
  เมื่อ %K ต่ำกว่า 20 บอกภาวะ oversold แล้วกลับตัวอยู่เหนือ 20 ขึ้นมา มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไป
 • A reading > 80 indicates Overbought Go SHORT
  เมื่อ %K อยู่เหนือ 80 บอกภาวะ overbought แล้วกลับตัวต่ำกว่า 80 ลงมา มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมา
STO

Stochastics

และถ้าใช้ indicators ทั้งสองตัวพร้อมกันจะได้ตามภาพด้านล่างครับ

STO & RSI

RSI and Stochastics

ข้อควรระวัง หากอยู่ในช่วง Strong Trend ภาวะ overbought บางครั้งก็ไม่ได้บอกถึงสัญญาณ bearish บางทีจะยังคงอยู่ในภาวะ overbought ต่อไปถ้ายังอยู่ในช่วง strong uptrend. และกลับกัน ภาวะ oversold บางครั้งก็ไม่ได้บอกถึงสัญญาณ bullish บางทีจะยังคงอยู่ในภาวะ oversold ต่อไปถ้ายังอยู่ในช่วง strong downtrend.

เครื่องมือทางเทคนิคทุกเครื่องมือย่อมมีข้อดีและเสียในตัวของมันเอง ไม่มีเครื่องมือทางเทคนิคใดให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เทรดเดอร์ต้องศึกษา, ทดลองและเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับสภาพตลาดและวิธีการเทรดของตัวเองด้วยครับ