Category Archives: Weekly Scan

13มิ.ย./16
PBFI-WeeklyScan

SET Weekly Analysis (13-17 June 2016)

SET ทำท่าไต่เส้นลวดและมีทางเลือกสองทางคือไม่ขึ้นก็ลง (แน่ล่ะ จะไปทางไหนได้อีกล่ะ =*=a) แนวต้านใกล้ๆ ก็คือแนว Fibonacci 61.8% แถวๆ 1470 ส่วนแนวรับใกล้ๆ อยู่ที่ zone high เดิมบริเวณ 1410

set Continue reading

06มิ.ย./16
PBFIweeklyscan

SET Weekly Analysis (6-10 June 2016)

SET ทะลุขึ้นมาเหนือแนวต้านระยะสั้นได้แล้ว ทำให้หลุดออกจากกรอบ Sideway เดิม และอาจจะเข้าสู่ช่วงการวิ่งรอบใหม่โดยมีแนวต้านอยู่ที่แนว Fibonacci 61.8% (แถวๆ 1470)

set

Continue reading