Category Archives: Elliot Wave

10ก.ค./16
elliott final 001

มหาศึกคลื่นยักษ์ถล่มโลก(Elliott Wave)

Elliott Wave เบื้องต้น

“Elliott Wave” เป็นทฤษฏีที่คิดขึ้นโดย Ralph Nelson Elliott ซึ่งได้พัฒนามาจาก Down Theory สรุปทฤษฎีนี้สั้นๆ ได้ว่า Pattern ของราคาจะมีพฤติกรรมเป็นลักษณะลูกคลื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อมีแรงกระทำย่อมมีแรงโต้ตอบ เปรียบกับหุ้นก็คือ เมื่อหุ้นขึ้นมันก็ต้องลง และเมื่อมันลงจนถึงจุดหนึ่งแล้ว มันก็พร้อมที่จะขึ้นในรอบต่อไป

2. Elliott Wave ประกอบด้วยคลื่นในขาขึ้น 5 ลูก(1-2-3-4-5) และคลื่นในขาลง 3 ลูก(a-b-c) โดยในช่วงขาขึ้นเรียกว่า Impulse ส่วนขาลงเรียกว่า Correction

การที่เราเข้าใจพฤติกรรมของราคาโดยใช้หลัก Elliott Wave จะทำให้เรารู้แนวโน้มของราคาในอนาคต

anigif

Continue reading